Baštenski program

Baštenski program betonske galanterije ALEKSANDRA LUX se izrađuje od kvalitetnog betona uz dodatke aditiva i armature, po projektu.

Elegantan dizajn, posebna obrada, vrhunski standardi u proizvodnji, dugotrajnost i otpornost proizvoda su osnovne karakteristike baštenskog programa.Proizvodi su namenjeni za uređenje eksterijera i enterijera.

Rezervisano pravo na gramatičke i štamparske greške. Odstupanje u boji gotovih proizvoda betonske galanterije ALEKSANDRA LUX u odnosu na proizvode prikazane u katalogu su štamparske prirode i kao takve ne podležu reklamaciji.

Date:
Category:
Fotograf:

Aleksandar