.

UPUTSTVO ZA UGRADNJU RUBNOG KAMENA

PAŽNJA: Pre postavljanja ploča obratiti pažnju na sledeće!

1.) Elemente rubnog kamena prvo postaviti bez lepljenja kako biste imali uvid koje elemente  treba podesiti ili iseći pre ugradnje.

2.) Ugraditi samo vizuelno ispitan materijal

3.) Rubni kamen ugrađivati na dobro pripremljenu,mehanički čvrstu I čistu podlogu.

Za greške u nivelaciji preko ±5 mm je potrebno uraditi nivelaciju podloge.Premazati  podlogu osnovnim prijanjajućim premazom na bazi sintetičkih smola.

4.) Slaganje rubnog kamena.Slaganje se počinje od skimernih elemenata.

-Za pravougaone bazene prvo rasporedite ugaone elemente,zatim ravne. Isplanirati koji se elementi seku tako da nema manjih komada.

-Za ovalne bazene prvo odredite sredinu radijusa. Ukoliko je potrebno,elemente možete iseći I ukrojiti. Isplanirati koji se elementi seku tako da nema manjih komada.

5.) Sečenje elemenata rubnog kamena se vrši na dijamantskom stolu ili ručno brusilicom. Planirani elementi za sečenje se seku nakon što se polepe svi celi komadi. Ujednačiti širinu fuge, preporučujemo da ona iznosi 5 mm.

1.LEPLJENJE

Za postupak lepljenja neophodno je odabrati fleksibilan beli ili sivi lepak (kod sivog lepka voditi računa da se ne providi kroz fug masu). Masa za lepljenje se priprema po uputstvu proizvođača. Tanki sloj lepka se nanosi na podlogu koristeći ravnu stranu gleterice. U slučaju da nema dovoljno lepka skinite element,dodajte lepak ili očistite lepak I ponovite ceo postupak.Pravac se određuje konopcem na strani vode.

 

 

3. SILIKONISANJE

Zaštitite rubni kamen i bazen sa trakom. Površine moraju biti čiste I odmašćene ( koristite nitro razređivač ). Odaberite acetatnu silikonsku masu za zaptivanje, otpornu na pojavu plesni i bakterija u tonu fug mase. Na čistu površinu pažljivo istisnuti silikon između bazena I rubnog kamena. Nanešeni silikon možete laganim pokretima prsta, u rukavicama blago udubiti I formirati dok se ne učvrsti. Nakon sušenja, skalperom odstranite višak silikona I skinite zaštitne trake sa rubnog kamena I bazena.

 

 

 

 

 		

2. FUGOVANJE

Prepoučena širina fuge je 5 mm.

Neophodno je da odaberete vodoodbojnu fug masu otpornu na pojavu šalitre i buđi u tonu rubnog kamena. Ako elementi nisu lakirani obavezno ih zaštitite krep trakom da ne bi došlo do pojave fleka od mase za fugovanje. Fuge se popunjavaju odgovarajućom masom za fugovanje tako da ostane udubljenje najmanje 2/3 debljine rubnog kamena.Koristite gumiranu gletericu. Uklonite višak fug mase sa površine tako što ćete dijagonalno prelaziti gletaricom preko sveže utisnute fug mase. Sačekajte da se osuši.

4. IMPREGNACIJA

Rubni kamen je potrebno impregnirati nakon ugradnje. Impregnacija se obavlja zbog agresivne sredine I atmosferskih uticaja. Pre impregnacije zaštititi vodeno ogledalo I plažu. Finom šmirglom ošmirglati površinu rubnog kamena I očistiti,Površina mora biti potpuno čista I suva. Visokokvalitetni hidrofobni lak za betonske površine se nanosi četkom ili valjkom u dva sloja na rubni kamen.

Postupak ponavljati svake 2 godine.