UPUTSTVO ZA POSTAVLJANJE BEHATONA

PAŽNJA: PRE POSTAVLJANJA BEHATONA OBRATITI PAŽNJU NA SLEDEĆE!

1. Kod behatona koji imaju mešavinu više boja, prilikom postavljanja se moraju uzimati behatoni s više različitih paleta
2. Ugraditi samo vizuelno ispitan materijal
3. Primeniti kvarcni pesak za popunjavanje fugni (0,6 – 1,3mm) Kvarcni pesak je oštriji i povezuje bolje od uobičajnog okruglog pesak
4. Površinu pre sabijanja dobro očistiti (sabiti suvu i čistu površinu)

 

1) Donja podloga (zemljana podloga) poprečni nagib 2,5-4%
2) Donji nosivi sloj (zaštita od smrzavanja)
3) Gornji nosivi sloj (fina podloga), poprečni nagib 1-2,5%
4) Podloga za behaton: 3-5cm fini tucanik 2/4 mm ili 4/8mm
5) Oivičeni okvir (palisada ili ivičnjak)
6) Površina behatona (debljina behatona)

 

1. ISKOP
Postavljanje behatona počinje iskopom tla i uklanjanjem sloja humusa. U zavisnosti od sastava tla dubina iskopa iznosi 30-60 cm i treba da bude 30 cm šire od predviđene površine. Po potrebi, a u zavisnosti od sastava tla, ugrađuje se i drenaža.

2. PRIPREMA NOSIVOG SLOJA
Nakon uklanjanja humusnog sloja, nasipa se nosivi sloj, koji se sastoji od 20 do 30 cm šljunka granulacije 0 – 31,5 mm. Šljunak u nosivom sloju se sabija vibracionim valjkom ili vibracionom pločom, što je garancija za čvrstu podlogu. Da bi se obezbedilo pravilno odvodnjavanje, kod planiranja zemljišta uzima se u obzir poprečni nagib od 3 – 5 %

3. PRIPREMA PODLOGE
Kada se pripremi dobro sabijeni nosivi sloj, na njega se ravnomerno nanosi sloj lomljenog kamena granulacije 4 – 8 mm, debljine 3 – 5 cm, koji će biti podloga na koju se postavlja behaton.

4. UGRADNJA BEHATONA
Behaton se ugrađuje ručno, pojedinačno, pa se nabija gumenim čekićem. Treba napomenuti kako je fugne potrebno usmeriti poprečno ili dijagonalno u odnosu na smer vožnje po površini

5. FUGOVANJE BEHATONA
Postavljena površina behatona zasipa se suvim kvarcnim peskom granulacije 0,3 – 0,6 ili 0,6 – 1,3mm, a višak peska se čisti metlom. Ovaj postupak se ponavlja nekoliko puta, jer pesak mora popuniti sve predviđene fugne.

6. PEGLANJE BEHATONA
Nakon postavljanja i fugovanja behatona, čitava površina se čisti i pegla vibracionom pločom. Nakon toga se preporučuje još jednom popuniti fugne i očistiti površinu od peska.