TEHNIČKO - TEHNOLOŠKI PODACI

BOJA I POVRŠINE
Odstupanja u boji i strukturi se zbog upotrebe sirovina koje podležu prirodnim promenama ne mogu izbeći. Bojeni proizvodi od betona sadrže visokovredne pigmentne boje otporne na UV zračenje. Promene usled korištenja i vremenskih uslova mogu s vremenom dovesti do promene u boji i strukturi površine. Razlike u pločama koje postoje na početku u pravilu se izjednače u procesu upotrebe. Molimo pripazite na to da se razlike povećavaju ukoliko je jedan deo proizvoda natkriven, a drugi izložen vremenskim neprilikama. Kako bi se postigla ujednačena površina i atraktivna igra boja neophodno je kod postavljanja pripaziti da se naizmenično koriste ploče s više različitih paleta te da se gornje ploče postave prema spolja. Molimo uzmite u obzir da izložbeni primerci betonskih proizvoda u prvom redu služe kao pomoć kod Vašeg licnog odabira. Razlike u boji i strukturi tehnički je nemoguće izbeći te ni u kom slučaju ne utiču na valjanost tj. ispravnost naših betonskih proizvoda. Iz istog razloga se ne uvažavaju kao razlog za reklamaciju.

OTPORNOST NA SMRZAVANJE I SO
Betonska galanterija Aleksandra Lux ispituje otpornost svih naših proizvoda na gradjevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Za odleđivanje površina smeju se koristiti sva sredstva pogodna za betonske proizvode (na bazi NaCl). Ostala sredstva na bazi sulfata mogu oštetiti površine betonskih ploča. Promene boje u pojedinim slučajevim usled vremenskih i kišnih uslova može doći do blagih žutih odnosno smeđih obojenja površine ploča. S obzirom na to da ne možemo uticati na nastanak navedenih obojenja, ista ne podležu reklamaciji.

PUCANJE RUBOVA
Prilikom ugradnje ploča bez fuge na površinama može doći do pucanja rubova. To se događa zbog trenja, tj. dodirivanja dve ploče. Tu se ne radi o lošim proizvodima već o pogrešnom načinu ugradnje.

CVETANJE SALITRE
Kod belih mrlja ili sivih tonova koji se ponekad mogu pojaviti na betonskim proizvodima radi se o takozvaniom cvetanju salitre. Ove pojave se u tehničkom smislu ne mogu izbeći te se pojavljuju u većem ili manjem intezitetu zavisno o izloženosti vremenskim nepogodama. Kako bi se umanjio negativan uticaj odnosno poboljšao spoljni deo površine,moguće je očistiti sredstvom koje sadrži kiselinu tj. sredstvom za čišćenje kamenca i mrlja. Cvetanje salitre je prirodna pojava i moze se pojaviti na svim betonskim proizvodima,no ne umanjuje kvalitet istog,tako da ne podleže reklamaciji. Vecina naših proizvoda sadrzi mineralne adtive koji cvetanje salitre svode na minimum.

REKLAMACIJA
Kupci su duzni da prilikom preuzimanja naših proizvoda i pre ugradnje vizuelno provere kvalitet i kvantitet robe.