Završne kape za dimnjak

Kape za dimnjake iz astortimana betonska galanterija ALEKSANDRA LUX su proizvedene od betona marke 450 u koji ubacujemo aditive i armaturu po projektu, zbog čega su otporne na sve vremenske prilike.

Izrađuju se u sivoj boji a po zahtevu kupca vršimo i farbanje istih. Boje koje koristimo su ekološke, na vodenoj bazi, veoma postojane, a ton možete odabrati iz kataloga boja Vitex.

Rezervisano pravo na gramatičke i štamparske greške. Odstupanje u boji gotovih proizvoda iz betonska galanterija ALEKSANDRA LUX u odnosu na proizvode prikazane u katalogu su štamparske prirode i kao takve ne podležu reklamaciji.