Preuzmite cenovnik (.pdf)


CENOVNIK


ŠIFRA J.M. CENA BEZ UGRADNJE (din.) CENA SA UGRADNJOM (din.) ZAVRŠNA OBRADA
401 m2 1350 / U boji betona
403 m2 / / U boji betona
404 m2 1350 / U boji betona
405 m2 1350 / U boji betona
406 m2 / / U boji betona
407 m2 / / U boji betona
408 m2 / / U boji betona
409 m2 / / U boji betona
410 m2 / / U boji betona
411 m2 / / U boji betona
412 m2 2600 / U boji betona
413 m2 / / U boji betona
414 m2 2900 / U boji betona
915 KOM 500 / U boji betona
415 KOM 150 / U boji betona
416 KOM 170 / U boji betona
417 KOM 200 / U boji betona
418 KOM 270 / U boji betona
419 KOM 450 / U boji betona
420 KOM 200 / U boji betona

Napomena: prevoz nije uračunat u cenu


ŠIFRA J.M. CENA BEZ UGRADNJE (din.) CENA SA UGRADNJOM (din.) ZAVRŠNA OBRADA
421 KOM 120 / U boji betona
422 KOM 160 / U boji betona
423 KOM 750 / U boji betona
424 KOM / / U boji betona
425 m2 960 / U boji betona
426 m2 2600 / U boji
427 KOM 700 / U boji
428 m2 / / U boji
429 KOM / / U boji
430 KOM / / U boji
431 KOM / / U boji
432 KOM / / U boji
433 KOM / / U boji
434 m2 2700 / U boji
435 KOM 1100 / U boji
436 KOM 300 / U boji
900 KOMPLET 4600 / U boji
901 KOMPLET 7200 / U boji
437 m2 3100 / U boji

Napomena: prevoz nije uračunat u cenu


ŠIFRA J.M. CENA BEZ UGRADNJE (din.) CENA SA UGRADNJOM (din.) ZAVRŠNA OBRADA
438 KOM 1200 / U boji
/ / / / /
440 KOM 600 / U boji
441 KOM 720 / U boji
442 m2 3500 / U boji
443 KOM 14400 / U boji betona
444 KOM 12000 / U boji betona
445 KOM 9600 / U boji betona
446 KOM 2300 / U boji betona
447 KOM 2400 / U boji betona
448 m2 1800 / U boji betona
449 KOM 2200 / U boji betona
450 KOM 2400 / U boji betona
451 m2 1800 / U boji betona
452 KOM 4600 / U boji betona
453 KOM 2400 / U boji betona
454 m2 1900 / U boji betona
/ / / / /
/ / / / /

Napomena: prevoz nije uračunat u cenu


ŠIFRA J.M. CENA BEZ UGRADNJE (din.) CENA SA UGRADNJOM (din.) ZAVRŠNA OBRADA
/ / / / /
/ / / / /
459 KOM 5000 / U boji betona
460 KOM 4000 / U boji betona
461 KOM / / U boji betona
462 KOM / / U boji betona
463 KOM / / U boji
464 KOM / / U boji
465 KOM / / U boji
466 KOM / / U boji
467 KOM / / U boji
468 KOM / / U boji
469 KOM / / U boji
470 KOM / / U boji
471 1m 2780 / U boji betona
472 1m 2160 / U boji betona
473 1m 2520 / U boji betona
474 1m 2050 / U boji betona
475 1m 1680 / U boji betona

Napomena: prevoz nije uračunat u cenu


ŠIFRA J.M. CENA BEZ UGRADNJE (din.) CENA SA UGRADNJOM (din.) ZAVRŠNA OBRADA
476 1m / / U boji betona
/ / / / /
478 KOM / / U boji betona
479 KOM 2600 / U boji betona
480 KOM 2160 / U boji betona
481 KOM 2400 / U boji betona
482 KOM 1440 / U boji betona
483 KOM 3240 / U boji betona
484 KOM 2280 / U boji betona
485 KOM 3240 / U boji betona
486 KOM 2400 / U boji betona
487 KOM / / U boji betona
488 KOM / / U boji betona
489 KOM 2880 / U boji betona
490 KOM 2160 / U boji betona
491 KOM 1680 / U boji betona
492 KOM 2880 / U boji betona
493 KOM 2160 / U boji betona
494 KOM 2040 / U boji betona

Napomena: prevoz nije uračunat u cenu


ŠIFRA J.M. CENA BEZ UGRADNJE (din.) CENA SA UGRADNJOM (din.) ZAVRŠNA OBRADA
902 m2 3200 / Ofarbano
495 m2 2300 / Ofarbano
903 m2 / / Ofarbano
496 m2 / / Ofarbano
904 m2 2900 / Ofarbano
497 m2 2600 / Ofarbano
905 m2 / / Ofarbano
498 m2 / / Ofarbano
906 m2 / / Ofarbano
499 m2 2600 / Ofarbano
907 m2 2600 / Ofarbano
500 m2 3100 / Ofarbano
908 m2 / / Ofarbano
909 m2 / / Ofarbano
/ / / / /
502 KOM 480 / Ofarbano
503 KOM 240 / Ofarbano
504 KOM 120 / Ofarbano
/ / / / /

Napomena: prevoz nije uračunat u cenu


ŠIFRA J.M. CENA BEZ UGRADNJE (din.) CENA SA UGRADNJOM (din.) ZAVRŠNA OBRADA
506 KOM 1080 / Ofarbano
528 KOM / / U boji betona
529 KOM / / U boji betona
530 KOM / / U boji betona
531 KOM / / U boji betona
532 KOM / / U boji betona
533 KOM / / U boji betona
534 KOM / / U boji betona
535 KOM / / U boji betona
536 KOM / / U boji betona
537 KOM / / U boji betona
538 KOM / / U boji betona
539 KOM / / U boji betona
540 KOM / / U boji betona
541 KOM / / U boji betona
542 KOM / / U boji betona
543 KOM / / U boji betona
544 KOM / / U boji betona
545 KOM / / U boji betona

Napomena: prevoz nije uračunat u cenu


ŠIFRA J.M. CENA BEZ UGRADNJE (din.) CENA SA UGRADNJOM (din.) ZAVRŠNA OBRADA
546 KOM / / U boji betona
547 KOM / / U boji betona
548 KOM / / U boji betona
549 KOM / / U boji betona
550 KOM / / U boji betona
551 KOM / / U boji betona
552 KOM / / U boji betona
553 KOM / / U boji betona
554 KOM / / U boji betona
592 KOM / / U boji betona
593 KOM / / U boji betona
594 KOM / / U boji betona
595 KOM / / U boji betona
596 KOM / / U boji betona
609 KOM / / U boji betona
610 KOM / / U boji betona
611 KOM / / U boji betona
612 KOM / / U boji betona
613 KOM / / U boji betona

Napomena: prevoz nije uračunat u cenu


ŠIFRA J.M. CENA BEZ UGRADNJE (din.) CENA SA UGRADNJOM (din.) ZAVRŠNA OBRADA
614 KOM / / U boji betona
615 KOM / / U boji betona
616 KOM / / U boji betona
617 KOM / / U boji betona
632 KOM / / U boji betona
633 KOM / / U boji betona
634 KOM / / U boji betona
635 KOM / / U boji betona
636 KOM / / U boji betona
637 KOM / / U boji betona
638 KOM / / U boji betona
639 KOM / / U boji betona
640 KOM / / U boji betona
641 KOM / / U boji betona
642 KOM / / U boji betona
645 KOM / / U boji betona
646 KOM / / U boji betona
647 KOM / / U boji betona
648 KOM / / U boji betona

Napomena: prevoz nije uračunat u cenu


ŠIFRA J.M. CENA BEZ UGRADNJE (din.) CENA SA UGRADNJOM (din.) ZAVRŠNA OBRADA
649 KOM / / Ofarbano
650 KOM 5800 / U boji betona
652 KOM 27600 / U boji betona
653 KOM / / U boji betona
654 KOM / 60000 Fasada/Kulir
655 KOM / 80000 Fasada/Kulir
656 KOM / 105000 Fasada/Kulir
657 KOM / 75000 Rustik
658 KOM / 110000 Rustik
659 KOM / / Rustik
660 KOM / 200000 Fasada/Kulir
661 KOM / 250000 Fasada/Kulir
662 KOM / 240000 Rustik
663 KOM / 310000 Rustik
664 KOM / 300000 Rustik
665 KOM / 600000 Rustik
666 KOM 200000 / Šamot
667 KOM 160000 / Šamot
668 KOM 26000 / Šamot

Napomena: prevoz nije uračunat u cenu


ŠIFRA J.M. CENA BEZ UGRADNJE (din.) CENA SA UGRADNJOM (din.) ZAVRŠNA OBRADA
669 KOM / 135000 Fasada/Kulir
670 KOM / / Fasada/Kulir
670 KOM / / Rustik
671 KOM / / Fasada/Kulir
671 KOM / / Rustik
672 KOM / / Fasada/Kulir
673 KOM / / Fasada/Kulir
674 KOM / 280000 Fasada/Kulir
675 KOM / 240000 Fasada/Kulir
676 KOM / / Rustik
677 KOM / / Rustik
678 KOM / 340000 Rustik
679 KOM / / Rustik
680 KOM / 420000 Rustik
681 KOM / 470000 Rustik
682 KOM 45000 / Ofarbano
683 KOM / / Ofarbano
684 KOM / / Ofarbano
687 KOM 36000 / U kuliru

Napomena: prevoz nije uračunat u cenu


ŠIFRA J.M. CENA BEZ UGRADNJE (din.) CENA SA UGRADNJOM (din.) ZAVRŠNA OBRADA
688 KOM 48000 / U kuliru
689 KOM 14200 / Pikovano
690 KOM 14200 / U kuliru
691 KOM / / U kuliru
692 KOM / / U kuliru
693 KOM 4200 / U kuliru
/ / / / /
695 KOM 6100 / U kuliru
696 KOM 4150 / U kuliru
697 KOM 2000 / U kuliru
/ / / / /
/ / / / /
/ / / / /
701 KOM 20500 / U boji betona
702 KOM 25000 / U boji betona
703 KOM 15400 / U boji betona
704 KOM 4200 / U kuliru
705 KOM 2880 / U boji betona
911 KOM 24500 / Ofarbano

Napomena: prevoz nije uračunat u cenu


ŠIFRA J.M. CENA BEZ UGRADNJE (din.) CENA SA UGRADNJOM (din.) ZAVRŠNA OBRADA
706 KOM / / Ofarbano
707 KOM / / Ofarbano
708 KOM / / Ofarbano
709 KOM 11400 / Ofarbano
710 KOM 13000 / Ofarbano
711 KOM 11400 / Ofarbano
712 KOM 5700 / Pikovano
713 KOM 3400 / Pikovano
714 KOM 5200 / Pikovano
912 KOM 8100 / Pikovano
715 KOM 6900 / U kuliru
716 KOM 4200 / U kuliru
717 KOM 6200 / U kuliru
718 KOM 6500 / U kuliru
719 KOM 4500 / U kuliru
720 KOM 3000 / U kuliru
721 KOM 2400 / U kuliru
722 KOM / / U kuliru
/ / / / /

Napomena: prevoz nije uračunat u cenu


ŠIFRA J.M. CENA BEZ UGRADNJE (din.) CENA SA UGRADNJOM (din.) ZAVRŠNA OBRADA
723 KOM / / U kuliru
/ / / / /
724 KOM / / U kuliru
/ / / / /
725 KOM / / U kuliru
/ / / / /
726 KOM 19000 / Ofarbano
727 KOM 6000 / Ofarbano
728 KOM 6000 / Ofarbano
729 KOM 5500 / Ofarbano
730 KOM 5500 / Ofarbano
731 KOM 15500 / Ofarbano
732 KOM / / Ofarbano
733 KOM / / Ofarbano
734 KOM / / Ofarbano
735 KOM / / Ofarbano
737 KOM / / Ofarbano
738 KOM 11000 / Ofarbano
739 KOM / / Ofarbano

Napomena: prevoz nije uračunat u cenu


ŠIFRA J.M. CENA BEZ UGRADNJE (din.) CENA SA UGRADNJOM (din.) ZAVRŠNA OBRADA
740 KOM 41000 / Ofarbano
741 KOM 37000 / Ofarbano
742 KOM 35000 / Ofarbano
743 KOM 31000 / Ofarbano
744 KOM 9000 / Ofarbano
746 KOM 13000 / Ofarbano
913 KOM 13000 / Ofarbano
747 KOM 13000 / Ofarbano
914 KOM 13000 / Ofarbano
748 KOM 13000 / Ofarbano
749 KOM 13000 / Ofarbano
750 KOM 13000 / Ofarbano
751 KOM 13000 / Ofarbano
752 KOM / / Ofarbano
753 KOM / / Ofarbano
754 KOM / / Ofarbano
755 KOM / / Ofarbano
756 KOM 50000 / Ofarbano
757 KOM 43000 / Ofarbano

Napomena: prevoz nije uračunat u cenu


ŠIFRA J.M. CENA BEZ UGRADNJE (din.) CENA SA UGRADNJOM (din.) ZAVRŠNA OBRADA
845 KOM / / Ofarbano
846 KOM / / Ofarbano
847 KOM / / Ofarbano
848 KOM / / Ofarbano
915 KOM / / Ofarbano
849 KOM / / Ofarbano
850 KOM / / Ofarbano

Napomena: prevoz nije uračunat u cenu


ŠIFRA J.M. CENA BEZ UGRADNJE (din.) CENA SA UGRADNJOM (din.) ZAVRŠNA OBRADA

Napomena: prevoz nije uračunat u cenu